Đâm chết bạn nhậu vì không chịu ‘boa’ cho tiếp viên

Góp mỗi người 200.000 đồng để trả tiền nhậu và "boa" cho tiếp viên nhưng ông Hùng không chịu "boa" nên ông Thanh đã gây sự rồi gây ra án mạng. Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment