Đâm chết bạn nhậu sau chén rượu mời

Cho rằng Trường không uống hết chén rượu mời, Tác buông lời trách móc khiến đôi bên mâu thuẫn rồi xảy ra trọng án. Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment