Đại sứ Ted Osius ngủ không ngon trước ngày công bố kết quả bầu cử Mỹ

Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Ted Osius cho biết ông háo hức chờ đợi kết quả bỏ phiếu ở Mỹ và nhấn mạnh tương lai Mỹ sẽ gắn chặt với châu Á. Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment