Đại gia Singapore chi bao nhiêu tiền để sở hữu Ferrari

Đảo quốc nhỏ bé với diện tích nhỏ hơn TP.HCM nhưng có hàng nghìn siêu xe. Singapore có khoảng 54.000 người thu nhập trên 700.000 SGD mỗi năm, đủ khả năng mua siêu xe. Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment