Đại bác âm thanh của Đức

Sử dụng âm thanh làm vũ khí là một trong những ý tưởng phát triển kỳ quái của các nhà khoa học Đức trong Chiến tranh Thế giới thứ 2. Ảnh: Crab Theo Hubpages, nhằm duy trì lợi thế trên chiến trường, Hitler tập trung giới... Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment