Đặc sản Tết sớm ‘cháy hàng’

Bưởi hồ lô, gà Đông Tảo, cá kho làng Vũ Đại... tăng giá 5-10%, nhưng đơn đặt hàng cho Tết vẫn tăng mạnh. Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment