Đà Nẵng từ chối dự án 200 triệu USD

Cụ thể, trong quý I/2014, Tập đoàn Dệt May (Hong Kong) đã đến khảo sát tại TP Đà Nẵng để xây dựng các nhà máy dệt nhuộm và may mặc với tổng số vốn đầu tư dự kiến 200 triệu USD. Ngoài ra, quý II cùng năm, một công ty của Hàn Quốc cũng đặt vấn đề... Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment