Đà Nẵng lắp 2 quầy nước miễn phí trên phố

Chính quyền Đà Nẵng cho lắp đặt thí điểm 2 quầy nước nóng, lạnh miễn phí tại công viên Biển Đông, chợ Cồn và có nhân viên phục vụ. Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment