Đà Nẵng gắn camera trên mũ CSGT khi làm nhiệm vụ

Ngoài ra, CSGT Hải Châu cũng lắp đặt một camera trên ôtô, nhằm xử lý các ôtô vi phạm về dừng, đậu không đúng nơi quy định. Theo CSGT Hải Châu, việc lắp đặt các camera này sẽ ghi lại hình ảnh thực thi công vụ, đảm bảo tính minh bạch trong công tác... Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment