Đà Nẵng cho 300 lao động Trung Quốc vào làm việc đúng luật

Liên quan đến việc chính quyền địa phương cho 300 lao động Trung Quốc vào làm việc, lãnh đạo Đà Nẵng khẳng định việc làm này là đúng luật. Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment