Đà Nẵng bầu mới Chủ tịch UBND TP

(Dân trí) - Ông Huỳnh Đức Thơ sáng nay 26/1 được bầu giữ chức Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng thay ông Văn Hữu Chiến nghỉ hưu theo chế độ từ ngày 1/1/2015. Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment