Đá chết bạn vì nghi uống rượu ăn gian

Đến dự đám giỗ nhà anh ruột, Phước rủ nhiều người đánh bài uống rượu. Cho rằng bạn ăn gian, Phước tung chân đá vào mặt bạn nhậu tử vong. Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment