Cựu phi công Nga tìm bạn Việt thất lạc hơn 40 năm

Ông Xasa Tusakov từng học chung với hai người bạn Việt Nam ở trường phi công Liên Xô. Đã 40 năm kể từ ngày ra trường, ông không còn nghe tin tức gì về họ. Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment