Cựu nhân viên của Google chê Android kém iOS

Trong khi đó, chỉ khoảng 12% thị phần smartphone chạy iOS, nhưng lại chạy thẳng về doanh thu của Apple. Tom Moss - Giám đốc điều hành và đồng sáng lập của một dịch vụ Nextbit, dịch vụ giúp người dùng đồng bộ dữ liệu giữa các thiết bị Android, ông... Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment