Cựu chủ tịch xã bắn vợ, cố thủ hơn 5 giờ

Sau 5 giờ kiên trì thuyết phục cựu chủ tịch xã vừa bắn vợ buông súng song không có kết quả, cảnh sát phá cửa, khống chế ông này. Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment