Cựu chiến binh sưu tầm hơn 6.000 tư liệu về Đại tướng Võ Nguyên Giáp

(Dân trí) - Ở gian nhà thờ của gia đình, ông Dụy cất giữ hàng ngàn tư liệu quý về các lĩnh vực chính trị, văn hóa, giáo dục… của đất nước. Đặc biệt trong đó có hơn 6.000 bài viết, hình ảnh về Đại tướng Võ Nguyên Giáp - người ông Dụy hết lòng mến mộ. Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment