Cựu cán bộ trung tâm giáo dục lĩnh 12 năm tù

Vị cán bộ trung tâm giáo dục thường xuyên đã lừa 17 người có nhu cầu chuyển công tác hoặc thi biên chế để chiếm đoạt hơn một tỷ đồng. Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment