Cựu bộ trưởng Hàn Quốc nói Triều Tiên sắp phi hạt nhân hóa

Lee Jong-seok cho rằng Mỹ - Triều đã đồng thuận về quá trình phi hạt nhân hóa và có thể bắt đầu trong 2-3 tuần tới. Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment