Cướp thùng công đức trong đền Cô bé Thượng Ngàn

Hỏi vay tiền người trông đền không được, Thủy xông tới cướp hòm công đức lấy 12 triệu đồng, tiêu hết chỉ sau một ngày. Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment