Cuộc trò chuyện cảm động của cha con gốc Việt về vụ khủng bố Paris

Đoạn video về cuộc trò chuyện cảm động giữa cha con người Pháp gốc Việt về vụ khủng bố Paris, trong đó ít nhất 128 người chết, đang lan truyền nhanh chóng trên mạng xã hội. Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment