Cuộc sống Việt Nam những năm đầu thống nhất qua ảnh quốc tế

Dòng người tấp nập vào một sáng đầu tháng 4/1980 tại thành phố Hải Phòng. Những năm đầu sau chiến tranh, xe đạp vẫn là phương tiện đi lại chủ yếu của người dân. Phóng viên ảnh Dirck Halstead (Mỹ) đã thực hiện bộ ảnh Cuộc sống Việt Nam sau thống nhất... Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment