Cuộc đời vị vua thứ 6 của cường quốc dầu mỏ Saudi Arabia

Vua Abdullah ibn Abdilazīz là quốc vương thứ 6 của Saudi Arabia. Ông sinh ngày 1/8/1924, lên ngôi tháng 8/2005 và qua đời ngày 23/1/2015. Tuy nhiên, ông chính thức nắm quyền trị vì Saudi Arabia khi người anh trai cùng cha khác mẹ, vua Fahd, bị đột... Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment