Cuộc chiến chỉ mới bắt đầu

Dù kình chống nhau nhưng al-Qaeda lẫn Nhà nước Hồi giáo đồng thời đưa ra những lời đe dọa tấn công mới, không chỉ nhằm vào Pháp Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment