Cử tri Mỹ – Vì sao?

Từ giờ trở đi, người ta sẽ còn hỏi đi hỏi lại - và có thể không tìm ra được câu trả lời thấu đáo nhất - vì sao một người hoàn toàn không có chút vốn liếng điều hành chính phủ hay quân đội lại trở thành tổng thống Mỹ, đánh bại một đối thủ dày dạn kinh nghiệm chính trường và mẫu mực hơn hẳn? Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment