Cử tri bức xúc chuyện độc quyền, tính giá điện của EVN

Giá điện, cách tính theo lũy kế, yếu tố độc quyền của ngành điện là những vấn đề được nhiều cử tri gửi đến chất vấn Bộ Công Thương trong phiên chất vấn kéo dài 2 ngày (16-18/11). Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment