Cử tri 28 tỉnh muốn kiện Trung Quốc về Biển Đông

Cử tri 28 tỉnh, thành phố kiến nghị Chính phủ quyết liệt giữ độc lập, chủ quyền, sớm hoàn thiện thủ tục pháp lý khởi kiện Trung Quốc ra tòa án quốc tế. Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment