Cú sốc đau lòng của nữ sinh bị bố và mẹ kế ghẻ lạnh

Đọc bài “Nữ sinh lớp 12 và những ngày khủng hoảng khi bố mẹ ly hôn” tôi thấy hoàn cảnh mình sao giống em đến thế. Nhưng ở tôi, khi học lớp 12 không phải bố ly hôn mà “bước thêm bước nữa” vì mẹ tôi mất trước đó. Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment