Cụ ông 84 tuổi đuổi bắt gã thanh niên trộm xe đạp điện

Khi Tỵ dắt xe đạp điện ở trong sân nhà thờ bỏ chạy, cụ ông 84 tuổi đã truy hô và đuổi theo để lấy lại tài sản trả cho bị hại. Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment