Cử 2 thanh niên thuộc dự án 600 Phó Chủ tịch xã đi học tập ở Hàn Quốc

(Dân trí) - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa quyết định cử 2 đội viên thuộc Dự án 600 Phó Chủ tịch xã đi học tập và trao đổi kinh nghiệm tại Hàn Quốc do Bộ Nội vụ tổ chức. Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment