Công nhân Tesla uống nước tăng lực để chạy kịp tiến độ sản xuất

Theo Bloomberg, công nhân nhà máy Tesla phải uống nhiều Redbull để chống kiệt sức do làm việc 12 đến 16 giờ mỗi ngày. Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment