Công nghệ hỗ trợ đỗ xe kiểu mới

Hao hao tiếng rú cảnh báo trên xe hơi hiện nay khi có ai đó nảy ý đồ xấu, nhưng Bumper Bot phát âm thanh và ánh sáng khi có xe khác đến quá gần. Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment