Con tin trong nhà máy in pha cafe và băng bó cho tay súng

Nhằm tỏ ra bình tĩnh và che giấu cho nhân viên đang trốn trong thùng giấy, chủ nhà máy in ở Pháp đã pha cafe và băng vết thương cho tay súng bắt giữ mình. Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment