Con im lặng chịu đòn, lỗi tại phụ huynh?

Có biết bao nỗi oan khuất, những sự việc, vụ án đau lòng mà nạn nhân là trẻ em. Nhưng phần lớn các em đều không dám lên tiếng vì sợ hãi, vì thiếu hụt kỹ năng tự vệ và vì chưa bao giờ được là mình. Do các em hay do người lớn? Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment