Con đường thành công doanh nhân 8x Nguyễn Quang Huy, CEO Caganu Group

Nguyễn Quang Huy là Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Tập toàn bán lẻ Caganu, đồng thời là CEO Hệ thống Siêu Thị Khuyến Mãi có chi nhánh khắp 3 miền Bắc - Trung - Nam. Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment