‘Con dâu muốn đuổi cổ tôi vào viện dưỡng lão’

Con dâu tôi thẳng thừng tuyên bố: “Từ hôm nay trở đi mẹ cứ như thế thì chúng con sẽ cho mẹ vào viện dưỡng lão. Ai sống với con thế nào thì con sẽ sống lại như thế. Ai đối xử tốt với con thì con sẽ tốt lại”. Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment