Cổ phần hóa MobiFone trong 20 tháng

Dưới MobiFone có 28 công ty Cuối tuần qua, Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Nguyễn Bắc Son đã ký Quyết định 80/QĐ-BTTTT ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của MobiFone. Theo đó, MobiFone có tên giao dịch quốc tế MobiFone... Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment