Cỗ máy bầu cử xuất hiện từ năm 1945 của nước Mỹ

Ít ai biết rằng từ năm 1945, ý tưởng về hệ thống máy bầu cử đã xuất hiện nhưng vào thời điểm đó, nó bị coi là ý tưởng điền rồ và thiếu tính thực tế. Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment