Cổ đông ngân hàng bức xúc chuyện chia cổ tức

Mùa đại hội cổ đông (ĐHCĐ) ngân hàng năm nay, cổ tức chính là vấn đề được cổ đông quan tâm nhiều nhất, bởi giá cổ phiếu ngân hàng nhiều năm qua không tăng, cổ đông chỉ còn trông chờ vào cổ tức.  >>  Ngân hàng triền miên không cổ tức  >>  Không “vung tay” chia cổ tức  >>  Điểm tên những ngân hàng vẫn “phớt lờ” cổ tức Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment