Có con sau 7 năm chữa vô sinh nhờ kỹ thuật keo gắn phôi

Gõ cửa các nơi chữa vô sinh từ năm 2007, cuối cùng vợ chồng Nicola và Andrew Stone ở thành phố Derby, Anh, toại nguyện nhờ kỹ thuật keo gắn phôi (EmbryoGlue). Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment