Clinton thua: 110 triệu cử tri Mỹ đã không đi bỏ phiếu

Các số liệu bầu cử đang cho thấy bức tranh rõ ràng hơn về cuộc bầu cử năm nay, đặc biệt là việc hơn trăm triệu người Mỹ đã ở nhà thay vì đi bỏ phiếu chọn tổng thống. Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment