Clinton thắng ở hòn đảo thường dự đoán đúng tổng thống đắc cử

Cử tri vùng lãnh thổ Guam, nơi thường chọn chính xác tổng thống Mỹ từ năm 1980, đã dành đa số phiếu cho Hillary Clinton.  Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment