Clinton dẫn trước Trump trong trò chơi bỏ phiếu tại Hà Nội

Bà Clinton giành 215 phiếu, còn đối thủ Trump chỉ có 37 phiếu, trong cuộc kiểm phiếu giữa chừng trò chơi bỏ phiếu bầu tổng thống tại Đại sứ quán Mỹ ở Hà Nội. Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment