Clinton dẫn trước Trump trong trò chơi bỏ phiếu giả tại Hà Nội

Đại sứ quán Mỹ sáng nay tổ chức trò chơi bỏ phiếu giả định bầu tổng thống cho khoảng 600 khách tham dự tiệc theo dõi kết quả bầu cử. Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment