Chuyện về những chàng “con một”

(Dân trí) - Nhiều người vẫn có suy nghĩ rằng hễ là con trai một hay con cầu tự thì thường được sung sướng và dễ hư hỏng do được nuông chiều. Thế nhưng, từ những gì “mắt thấy, tai nghe”, tôi đủ tự tin để nói rằng không phải vậy. Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment