Chuyện thật ở Đồng Tháp: Đi nhậu bị vợ chửi được… ly hôn!

Tòa chấp nhận cho ly hôn vì vợ hay chửi chồng làm chồng mất mặt với bạn bè. Chồng đã nhiều lần góp ý nhưng vợ không sửa đổi… Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment