Chuyện ông bí thư hai lần bị kiểm điểm vì mắc-ca

Qua chuyện kể, vị lãnh đạo này là người có chút liều, dám làm và làm cái mới. Nhưng hơn hết, ông là người có niềm tin, quyết tâm và cả sự chịu đựng. “Nhóm kỳ lạ” Cuối 2010 đầu 2011, tại huyện Tuy Đức có một nhóm cán bộ “kỳ lạ”. Họ tự trích tiền... Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment