Chuyện lao động Tây, ta

Sự việc được nhìn nhận theo các khía cạnh khác nhau, nổi bật là về mức lương đãi ngộ và nghĩa vụ đối với công ty chủ quản. Tuy nhiên, còn một khía cạnh khác cũng được nhắc tới nhưng ít được chú ý hơn, đó là sự khập khiễng trong nhìn nhận và đối xử... Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment