Chuyện dì

(Dân trí) - Dì tôi, ngoài 30 vẫn lẻ bóng một mình. Nhiều người bảo, số dì vất vả trăm đường, lại hay sống, hay nghĩ cho người khác. Dì cười buồn. Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment