Chuối rẻ như cho

Thời điểm từ tháng 1 đến tháng 5 (âm lịch) là mùa cao điểm thương lái đi gom chuối, sau đó cung ứng cho các vựa rồi đóng thùng xuất khẩu (XK). Vì thế chuối vào thời điểm này thường tăng giá mạnh. Tuy nhiên, hiện đang vào vụ nhưng các hộ dân trồng... Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment