Chung kết cuộc thi “Samsung Challenge! Khám phá không giới hạn”

Ngày 22.1, thí sinh Nguyễn Minh Chính giành giải nhất của cuộc thi “Samsung Challenge! Khám phá không giới hạn” với bài thi “Spen – Cầm tay, chấp bút, nối tương lai”. Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment